Lai maksimāli ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatīšanās riskus, sākot no 18. marta

SIA "ARTRIAL" biroja un noliktavas telpas uz laiku tiek slēgtas apmeklētājiem!

 

SIA "ARTRIAL" turpina darbu ar šādiem nosacījumiem: